Paramos prašymai

 

Vydūno fondas remia skautiškus lavinimo projektus, bei akademinio pobūdžio užsiėmimus pagal fondo metines finansines išgales.

 

Vydūno jaunimo fondo tikslai:

 

 

Fondas remia sekančio pobūdžio projektus:

·         Lietuvių skautų sąjungos lavinimo pobūdžio projektus;

·         Lietuvos skautijos lavinimo pobūdžio projektus;

·         Akademinio pobūdžio suvažiavimus ir kursus;

·         Skautiškus konkursus ir varžybas;

·         Akademinio pobūdžio leidinius

·         Skautišką ir akademinę spaudą

 

Fondas neremia:

·         Kelionių ir išvykų

·         Nakvynių ar apsistojimų išlaidų

·         Stovyklaviečių patobulinimų ar sutvarkymų

·         Stovyklinių pastatų statybos, įrengimų ir taisymų.

 

Prašant paramos Jūsų projektui, išpildykite “Paramos prašymo anketą” ir gražinkite Vydūno jaunimo fondo elektroninio pašto adresu: vyduno.fondas@sbcglobal.net, ar paštu raštinės adresu: Vydunas Youth Fund Inc., 14911 E. 127th Street, Lemont. IL 60439.

 

Ši anketa yra “Microsoft WORD” formate ir naudoja “TABLES” dežutes žinių/informacijų įrašymui.   Dežutės plečiasi su kiekviena nauja įrašytą eilutę.   Naudojantis elektronine anketos kopiją, siūloma:

  1. Paspaudus viršuje parūpintą anketos “link”, atidaryti anketos documentą (click the above link and open the WORD document);
  2. Pataupykite anketą savame kompiūteryje (save it as a master file on your own computer);
  3. Užvardinkite ir pataupykite anketos kopiją savo pasirinkto projekto vardu (save another copy using your selected project name);
  4. Išpildykite anketą ir pataupykite savame kompiūteryje (fill out the form and save it to your computer);
  5. Pasiūskite išpildytą anketą elektroniškai kaip el. pašto priedą ARBA atspausdinkite ir pasiūskite Vydūno fondo pašto adresu (send the request as an attachment to an e-mail or send it via postal mail to the Vydūno fondo address);
  6. Pridėkite kitus projekto paaiškinimus, apibudinimus, skelbimus, ir t.t. prie išpildytos prašymo anketos arba kaip “scan” priedus prie elektroninio pašto (send any additional information, flyers, budgets, etc. along with your application either as additional attachments or with the paper copy via postal mail).

 

Visi paramos prašymai yra svarstomi Vydūno jaunimo fondo valdybos posėdžiose ir galutiniai valdybos sprendimai yra pranešami projekto pristatytojui keliu savaičių bėgyje po posėdžio.   Šeši metiniai valdybos posėdžiai įvyksta sausio, kovo, gegužės, rugpjūčio, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais.   Valdyba nesusirenka vasaros (birželio, liepos) laikotarpyje.   Svarbiam reikalui iškilus, valdyba svarsto ir balsuoja elektroninio pašto būdu.

 

Projekto paramos atskaitomybė –

 

Projektui pasibaigus, VJF valdyba prašo, kad projekto vedėjas išpildytu Paramos finansinės atskaitomybės anketą (kairėje šio tinklalapio pusėje) ir ją gražintu fondo raštinės adresu arba kaip WORD/PDF priedą prie el. pašto žinutės.

 

 

Iškilus klausimams...

 

Kreipkites į VJF raštinę, paliekant žinutę telefono atsakove ar pasiunčiant el. pašto žinutę.