Valdybos Puslapis

Ši tinklapio dalis yra skiriams tiktai Fondo valdybos ir tarybos nariams.   Tik tie, kurie turi slaptižodį turi teisę prieiti prie čia esančių anketų, dokumentų ir posedžių darbotvarkių.